Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Częstochowie
Al. Wolności 77/79, 42-200 Częstochowa
tel. 343242468, e-mail: czestochowa@toz.pl
KRS 0000523832


Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie


Sprawozdania z działalności za 2019 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdania z działalności za 2018 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdania z działalności za 2017 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdania z działalności za 2016 rok

Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdania z działalności za 2015 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Dodatkowe informacje i objaśnienia